Hjem The Top 10 NETWORK

tirsdag16 oktober 2018

TOP10 Springbrett

 

Leadership Foundation har siden 2004 gjort kåringen top-10 for å synliggjøre rollemodeller med internasjonal bakgrunn i Norge.  Top-10 er etter hvert blitt et stort nettverk med mange resurssterke personer og Leadership Foundation ønsker å bruke nettverket til å gi noe tilbake til samfunnet.

Høsten 2012 ble det utnevnt en komité med tre tidligere Top-10 vinnere og mandatet var å komme opp med et organisasjonskonsept og forslag til satsnings områder. Som resultat ble Top-10 Springbrett lansert i slutten av desember 2012. Komiteen har også identifisert to hoved satsnings områder. Det ene er rettet mot ungdom og den andre er rettet mot næringslivet.

Den 10. januar 2013 holdt dette nettverket sitt første møte for å velge et styre for virksomheten for neste to årene. Styret ble valgt enstemmig og består av 6 personer, 4 kvinner og to menn. 

Styreleder : Thamba Rajeevan

Nestleder : Amela Koluder-Dovre

Styremedlemer:  Amela Koluder-Dovre , Thamba Rajeevan , Abdirahman Yusuf, Esenia C. Steckmest , Madhu Sharma & Lisa Cooper

 

 

Virksomheten er underlagt Leadership  Foundation paraply men skal drives selvstendig.

Styre vil nå gå i gang med å lage arbeidsplaner og mobilisere nødvendig resurser for å kunne sette i gang den ordinære driften.  Det planlegges også å involvere andre eksterne aktører som allerede i dag driver med tilsvarende aktiviteter noe styre ser på som en nødvendighet for å løfte dette til neste nivå.

-Styret-

 

 

 

 Download PDF here