The TOP 10

Hjem Registreringsskjema 2015/2016 Kandidat 2015/2016

Wednesday24 April 2019

Kandidat 2015/2016
For å kvalifisere som 'internasjonal kvinne eller mann 2015/2016', må du matche følgende definisjon: Være kvinne/mann med fast bopel i Norge, men ikke født eller oppvokst i Norge. (Innvandret til Norge etter fylte 16 år).
Hvilket år flyttet du til Norge (*)
Kun tall i dette feltet
Opprinnelsesland: (*)
Navn (*)
Please type your full name.
The candidates full name
Adresse:
Invalid Input
Invalid Input
E-post (*)
Invalid email address.
The candidates e-mail address
Invalid Input
The candidates tel. no.
Kjønn:
Invalid Input
Fødselsdato (*)
Alder mangler
   
Nåværende arbeidssituasjon (*)
Mangler valg
Dersom Annet, gi kort forklaring
Invalid Input
Hva arbeider du med
Invalid Input
Kort beskrivelse om hva du jobber med i dag
Funksjon/tittel
Invalid Input
Hvilken funksjon/tittel har du?
Arbeidsgiver
Invalid Input
Profesjon/bransje
Invalid Input
Ekspertise/erfaring
Invalid Input
Innehar du en spesiell ekspertise eller erfaring som bidrar til å utmerke deg i norsk eller internasjonal sammenheng?
   

Bruk av din kompetanse

Bruk av evner/erfaring
Invalid Input
I hvilken grad du føler at din bakgrunn, ferdigheter og evner blir brukt i din nåværende livssituasjon?
Fornøyd med dette?
Invalid Input
I hvilken grad er du fornøyd med hvordan din bakgrunn, dine ferdigheter og evner blir brukt i din nåværende livssituasjon?
   

Subjektive suksesskriterier

På hvilken måte føler du at du har lykktes?
Invalid Input
Nevn tre ting du har oppnådd som du er mest stolt av
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
   

Lederskap:

Vi er på leting etter ledende internasjonale kvinner og menn, og ber deg om å vurdere i hvilken grad du matcher en eller flere av følgende kategorier. Deretter ber vi deg utdype det.
Velg en eller flere av følgende: (*)

Mangler valg
Vær vennlig å utdype:
Invalid Input
   

Styrekompetanse:

Norske virksomheter, ASA selskaper, frivillige organisasjoner, fagforeninger mm. etterspør mer mangfold i sine styrer.
Er du allerede styrerepresentant i et registrert foretak/ frivillig organisasjon?
Invalid Input
Føler du deg kvalifisert?
Invalid Input
Vær vennlig å vurdere om du føler deg kvalifisert (sammenlignet med dem som typisk besitter slike verv) og motivert til å bli styremedlem dersom muligheten skulle by seg
Matchende foretak
Invalid Input
Vær vennlig å indikere hvilken type foretak som vil kunne passe best til din kompetanse eller dine ønsker (f.eks; bransje, størrelse, etc)
   

Kulturell identitet

I hvilken grad identifiserer du deg positivt med ditt hjemland og Norge:
Invalid Input
   

Din historie

Vi leter etter spesielle internasjonale kvinner og menn som har en historie å dele med andre. Det trenger ikke være en historie med bare gode eller rette valg, men en fortelling om hva som har drevet deg videre, og noen av valgene som har skapt din suksess.
Har vært med på:
Invalid Input
Fortell hva du har gjennomført, hvilke resultater du har oppnådd, og hvilke ringvirkninger ditt arbeid har skapt for andre i virksomheten/organisasjonen/samfunnet.
Din historie
Invalid Input
Vær vennlig å oppsummer din historie på et avsnitt (maks 120 ord)
   

Referanse 1:

Navn (*)
Please type your full name.
E-post (*)
Invalid email address.
Telefon:
Invalid Input

Referanse 2:

Navn (*)
Please type your full name.
E-post (*)
Invalid email address.
Telefon:
Invalid Input

Referanse 3:

Navn (*)
Please type your full name.
E-post (*)
Invalid email address.
Telefon:
Invalid Input
Sikkerhetskode (*) Sikkerhetskode
  Oppdater bildet
Feil kode
Tast inn tegnene i bildet