Hjem Hva er Top 10? Kriteria

tirsdag16 oktober 2018

Kriteria

Prosjektet har utarbeidet kriterier for utvelgelse av kandidater. Dette for Top 10 og Top 10 ung leder 2015.

Kriteria for Top 10 - 2015

For å kvalifisere som 'internasjonal kvinne eller mann 2015', må du matche følgende definisjon:

Være kvinne/mann med fast bopel i Norge, men ikke født eller oppvokst i Norge. (Innvandret til Norge etter fylte 16 år).

Vi er på leting etter internasjonale kvinner og menn som har visst lederskap.  

  1. Formelt lederskap: Innehar en formell lederstilling/verv
  2. Innovativt lederskap: Etablert eget firma eller funnet opp nye nytt
  3. Ledende fagperson: Blant de fremste innen profesjon eller virksomhetsområde
  4. Inspirerende lederskap: Inspirerer, hjelper eller organiserer andre innenfor eller utenfor en formell organisasjon
  5. Ledertalent: Har unike ferdigheter eller talent innenfor et bestemt område
  6. Selvledelse: Har overkommet betydelige hindringer og/eller tatt lederskap når det gjelder realiseringen av en personlig drøm/ambisjon

Kriteria for Top 10 unge leder - 2015

For å kvalifisere som 'årets internasjonale unge leder 2015', må du matche følgende definisjon: Være gutt/jente mellom 17-24 år med fast bopel i Norge. Dine foreldre er begge av internasjonal opprinnelse og du er enten født i eller nylig flyttet til Norge.

Vi er på leting etter lovende internasjonale gutter og jenter som har vist engasjement eller lederevner gjennom utmerkelse på skole, i skolemiljø, i nærmiljø, kultur eller idrett.