Hjem Hva er Top 10?

tirsdag16 oktober 2018

Hva er Top 10?

Bakgrunn:

Prosjektet var initiert og eies av Lisa Cooper, nå daglig leder i Leadership Foundation. Prosjektet startet i 2004 der Lisa Cooper sammen med Irmelin Drake gjennomførte den første kåring av 10 kvinner – prosjektet ble svært vellykket.

Prosjektet er et kombinert synliggjørings- og kunnskapsutviklingsprosjekt rettet mot 1. generasjonsinnvandrere (kommer til Norge etter fylte 16 år).  En uavhengig jury foretar utvelgelsen av de 10 vinnerne.

Mål:

Å lete frem til og kåre 10 (fem kvinner og fem menn) 1. generasjonsinnvandrere som har utøvd lederskap og/eller inntatt en ledende rolle i norsk arbeids-, samfunns- og/eller kulturliv.  Prosjektet søker å vise ”veien til suksess” og å bygge rollemodeller av internasjonale personer som har hatt en suksessrik reise.

Prosjektet startet i 2004 med kåring av 10 kvinner og ble svært vellykket. I 2005 og 2006 ble den utvidet til å gjelde menn også. Derfor ble det kåret fem menn og fem kvinner disse årene.

Hvorfor Top 10 ?:

  • Beskrive ulike suksesshistorier for den utvalgte gruppen for å inspirere andre kvinner og menn til å utfylle sitt potensial.
  • Rette oppmerksomhet mot den utvalgte gruppen kvinner og menn og utnytte deres erfaringer slik at de kan være rollemodeller for andre.
  • Komme forbi stereotypene ved å personliggjøre suksess og gi dagens fremgangsrike internasjonale kvinner og menn et ansikt.
  • Fremme multikultur og internasjonalisme, toleranse og integrering innen det norske forretningsliv.
  • Synliggjøre fordelene av å øke integreringshastigheten til internasjonale kvinner og menn i norsk næringsliv.
  • Introdusere internasjonale kvinner og menn som rollemodeller.
  • Fremskynde forståelse og verdisetting av kulturelt og kjønnsbasert mangfold.